Dorpsraad Nieuw-Vossemeer

Dorpsraad Nieuw-VossemeerSkyline

De Stichting Dorpsraad Nieuw-Vossemeer is opgericht op 18 november 1997, met als doelstelling:

 • behartigen van algemene belangen van de inwoners van ons dorp
 • opkomen voor de leefbaarheid van het dorp
 • het geven van informatie, advies en voorlichting over onderwerpen die belangrijk zijn voor de lokale bevolking
 • fungeren als eerste aanspreekpunt voor de dorpsgemeenschap in algemene zaken die de kern aangaan
 • vergroten van de betrokkenheid van burgers bij hun directe leef– en woonomgeving
 • bevorderen van het contact tussen burgers en bestuur

Kernwoorden:

# behartigen, # adviseren, # signaleren, # participeren, #communiceren.


 

De Vosmeerse dorpsraad werkt graag projectmatig, enkele feiten:

 • Mede oprichters en initiatiefnemers dorpshuis 'De Vossenburcht' .
 • Opzetten en onderhouden dorpswebsite 4681.nl (voorheen Foxlake.nl)  (en FB-site). 
 • Realisatie en deels onderhouden van 'Het Vossebos'  een speelterrein gelegen in de Veerweg, achter De Hoogte. Dit werd ondermeer mogelijk gemaakt door onze deelname aan ' De Dorpenderby' van de provincie Noord Brabant, en 'Kern met Pit' . 
 • Realisatie van een ijsbaan met bijbehorende opslagruimte / koek en zopie / samen met de brandweer, in het 'Vossenbos'.
 • Totstandkoming van de eerste starterswoningen aan de Heerlijckheid. 
 • De Kreek voorzien we jaarlijks van sfeerrijke kerstverlichting en de Vossenburcht van een mooie kerstboom.
 • De brandvijver is ook versiert met kerst, de buurt daar doet dit zelf, met (mede) door de dorpsraad beschikbaargestelde sfeerverlichting.
 • Samen met de Stichting 450 jaar en de Heemkundekring het watersnoodmonument een betere plaats gegeven inclusief foto-borden met informatie en namen van de slachtoffers. 
 • Het beeld van Merijntje Gijzen 'n paar meter verplaatst en (meer zichtbaar) op een voetstuk geplaatst met een spot gericht op Merijntje.
 • Om de 5 jaar herdenking van watersnood en slachtoffers (1953, 50 dorpsgenoten verloren hierbij het leven)
 • Samen met de Stichting 450 jaar en hulp uit het dorp, mozaïek bankjes en sofa geplaatst. 
 • Samen met Heemkunde en Stichting 450 jaar, de viering van 450 jaar Nieuw-Vossemeer op de kaart gezet. 
 • Mede met studenten van de Universiteit Wageningen een toekomstvisie 'recreatie' opgesteld voor ons dorp.
 • De plaatselijke 2 kerken in het licht gezet, zodat ze in de avond en nacht mooi kunnen 'stralen'. 
 • Idee van dorpsgenoot, naar voorbeeld andere steden, opgepakt en samen met de gemeente een proefproject 'containertuintjes' gestart.
 • Met plaatselijke ondernemers plan opgepakt om aan de Julanastraat Starterswoningen te realiseren. 
 • In de toekomst hopen we nog veel meer voor elkaar te krijgen voor en met ons dorp.

 

 Leden van de dorpsraad:

 • Voorzitter: Leon Havermans (Julianastraat 7) 
  0167-503348
 • Secretaris: Annelies Keller - van Loenhout (Cees van de Sandestraat 3)
  0167-502547
 • Penningmeeser: Ad Bosters (Merijntje Gijzenstraat 47)
  0167-502708
 • Vice voorzitter: Niek Perdaems (Johan de Knuytlaan 2)
  06 - 4111 3772
 • Adriaan Dirven (Groeneweg 4)
  0167-506026
 • Harald Jansen (Grondzeiler 11)
  06 - 5105 9718
 • Reinier de Jong ( Dr. Vermetstraat 30)
  06 - 1297 0909
 • Jeroen Ammerlaan (Voorstraat 28)
  06 - 1294 6736
 • Maartje van der Mast (Vletterstraatje 6)
  06 - 2054 7061

 

Contactformulier

Velden met een * zijn verplicht
Publicatie & communicatie kanalen;

Logo dorpsraad: 

Geschiedenis:

Naar aanleiding van het opheffen van 'Gemeente Nieuw-Vossemeer' in december 1996, Nieuw-Vossemeer is op 1 januari 1997 toegevoegd aan de gemeente Steenbergen, ontstond het idee om een dorpsraad op te richten. 18 november 1997 werd de Stichting Dorpsraad een feit doordat op die dag bij de notaris handtekeningen werden gezet.  De mensen van het eerste uur waren (voorzitter) Jannie Jansen, (Secretaresse) Monique v/d Boezem, (Penningmeester) Tilly Heijboer, (eindredacteur dorpsbelang) Niek Perdaems, Jenny Bosters, Jan Dijkstra, Peter Perdaems, Adrie van Tillo en Corrie vd Velde.

Het logo bij oprichting van de dorpsraad (ontwerp Niek Perdaems) :
logo oud

Het logo is bij het 25 jarig bestaan van de dorpsraad door Niek veranderd. 

logo

Convenant

Op 16 juni 2010 is er een convenant afgesloten met de Gemeente Steenbergen.

Hierin is o.a. te lezen:

De dorpsraad zich ten doel stelt namens de dorpsbewoners mee te denken en mee te praten over de beleidsontwikkeling terzake de eigen woon- en leefomgeving.

Daarnaast overwegende dat het college van burgemeester en wethouders als kerntaak van de dorpsraden ziet, het gevraagd en ongevraagd adviseren van de gemeente over alle zaken die betrekking hebben op de leeÍbaarheid van de kernen;